1. Какво представлява услугата?

Настоящата услуга представлява web-базирано приложение, което предоставя достъп на служителите от "Медицински Университет – София" до следните данни за тях от регистъра за научната дейност на МУ - София:


·         Лични данни

·         Научни проекти

·         Патенти

·         Научни публикации

·         Научни конгреси и конференции

  1. За кого е предназначена услугата?

За всички служители на "Медицински Университет – София" – с регистрирана научна дейност през посочената в личните им данни година и период.

  1. Какво е необходимо, за да може да се ползва услугата?

За да може да се ползва, услугата изисква еднократна регистрация, в която потребителят трябва да въведе своя ЕГН номер, валиден e-mail адрес и парола, състояща се не по-малко от 6 символа – букви или цифри.


След успешна регистрация, системата автоматично ще изпрати e-mail на посочения адрес, съдържащ три еднакви линка/връзки за активация на профила, съответно на български език, латиница и на английски език. За да бъде завършен процеса на регистрация е нужно потребителят да отвори този e-mail, да щракне върху единия от трите линка и да следва инструкциите, посочени в него.

  1. Сигурност и защитеност на данните

Услугата работи под криптирана връзка, а цялостта на информацията е защитена чрез кодиращи алгоритми.  Регистрираните потребители имат достъп единствено до личните си данни посредством управление на потребителски сесии.


Сесията се затваря при следните условия:


1/ По желание на потребителя чрез избор на бутона „Изход“.

2/ При липса на активност от потребителя в продължение на повече от 5 минути.

3/ При затваряне на уеб браузера.